HRIH

 

Yoga Sutra's van Patanjali Nederlands

Inleiding tot Yoga Sutras van Patanjali

Vers 1. Nu een uiteenzetting over Yoga.
Vers 2. Yoga-chitta-vritti-nirodha Yoga is het beheersen van de Chitta Vrittis (golven van de geest).
Vers 3. Dan rust de Ziener (Drashta) in zichzelf.
Vers 4. Anders vereenzelvigt hij zich met de Vrittis.
Vers 5. Er zijn vijf soorten Vrittis, pijnlijke en niet-pijnlijks.
Vers 6. Pramana (juiste kennis) Viparyaya (valse kennis), Vikalpa (inbeelding), Nidra (slaap), Smriti (geheugen).
Vers 7. (Er zijn drie bronnen van) juiste kennis: rechtstreekse waarneming (pratyaksa) afleiding (Anumana) en verklaringen van de schriften (agama).
Vers 8. Verkeerde kennis is kennis die geen verband houdt met de aard van het voorwerp.
Vers 9. Inbeelding is de notie die gebaseerd is op woorden alleen, die geen overeenstemend voorwerp hebben.
Vers 10. Slaap is de Vritti die de uiterlijke wereld verbergt.
Vers 11. Geheugen is vroegere ervaringen terugbrengen op het niveau van het bewustzijn.
Vers 12. De Vrittis kunnen worden beheerst door oefening (Abhyasa) en onthechting (Vairagya).
Vers 13. Abhyasa is de vastberaden inspanning om mentale disciplines te volgen om de Vrittis te beheersen.
Vers 14. Abbyasa wordt stevig gevestigd na lange oefening met geloof en blijgezindheid.
Vers 15. Vairagya is de toestand van de geest, die volledig vrij is van de begeerte naar voorwerpen, die werden ervaren of waarover werd gehoord.

You have access to this content Download from YSP Archive.


De Yoga-Sutras van Patanjali van I.K. Taimni

De Yoga-Sutras van Patanjali is het meest gezaghebbende en bruikbare boek voor de yoga-beoefenaar. Patanjali wordt ook wel de 'vader' van de yoga genoemd. Hij leefde twee eeuwen vóór Christus in de tijd dat de kennis omtrent de waarheid mondeling doorgegeven werd. Pas veel later zijn de lessen van Patanjali opgeschreven in sutra's....

1. Hierbij (nu wordt) een uitzetting van Yoga (gegeven).

 2. Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken.

 3. Dan is de ziener gevestigd in zijn eigen, essentiële en fundamentele aard.

 4. In andere staten is er assimilatie (van de ziener) met de modificaties (van het denken).

 5. Er is een vijftal modificaties van het denken en deze zijn pijnlijk of niet pijnlijk.

 6. Deze zijn juiste kennis of onjuiste kennis, verbeelding (fantasie, imaginatie) slaap en geheugen.

 7. (Feiten van) juiste kennis (zijn gebaseerd op) direct inzicht, gevolg trekking of getuigenis.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.


De Yoga Sutras van Patanjali

Vrij vertaald door Peter Marchand

1.1. Dit is een les over yoga.
1.2. Yoga is het stopzetten van de veranderingen in de geest.
1.3. Dan is de waarnemer zichzelf.
1.4. In het andere geval identificeert de waarnemer zich met de veranderingen in de geest.
1.5. De veranderingen in de geest zijn onder te verdelen in 5 soorten en zijn pijnlijk of niet pijnlijk.
1.6. Deze soorten zijn juiste kennis, onjuiste kennis, fantasie, diepe slaap en herinnering.
1.7. Juiste kennis is gebaseerd op directe waarneming, gevolgtrekking of getuigenis door derden.
1.8. Onjuiste kennis betreft een idee over iets dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.
1.9. Fantasie komt voor wanneer een beeld wordt geschapen door gebruik van onjuiste woorden.
1.10. Wanneer het bewustzijn volledig leeg wordt, is er sprake van diepe slaap.
1.11. Herinnering betekent een eerdere ervaring vasthouden.
1.12. Het stoppen van de veranderingen in de geest gebeurt door volgehouden oefening en onthechting.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.


De Yoga-dârsana van Patañjali ( De yoga-Sutra's van Patañjali )

De yoga-sutra bestaat uit vier hoofstukken , ook boeken genoemd , waarin telkens een afzonderliijk deel van de yoga-dârsana wordt uitgelegd .Voor de verdere bespreking en uitleg gebruik ik de benaming 'boek' omdat deze benaming in de meeste uitgaven  gebezigd wordt.

Het eerste boek , SAMADHIPADA  of   De Concentratie omvat  51 sutra's. Het tweede boek SADHANAPADA handelt over het leerlingschap. Het wordt  soms ook 'de yoga van de actie' genoemd  en bestaat uit 55 sutra's. Het derde boek, VIBHUDIPADA, handelt over de vermogens of de wonderbare gevolgen  en telt eveneens 55 sutra's. Tenslotte wordt in KAIVALYAPADA , het boek dat handelt over de 'bevrijding' , het uiteindelijke resultaat van de concentratie besproken in 34 sutra's. De totale inhoud van de Yoga-sutra van Patañjali omvat dus 195 sutra's.

Vooraf wil ik hier een opmerking maken die van belang is en als antwoord kan dienen  i.v.m. dit aantal . Toen ik aan wijlen G.M. Koelman  (de vertaler van de sutra teksten die in de verdere besprekingen zullen gebruikt worden), de vraag stelde over de autenticiteit en dus ook over het aantal sutra's , heeft hij mij in zijn brief  nr.21 het volgende laten weten  "De sanskriete tekst is gedrukt door de 'Bhandarkar Oriental Research Institute' hier in Puna. Dit instituut doet niets anders dan sanskriete werken drukken , en is dus zeer gespecialiseerd.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.

 

http://hrih.net/yoga-sutras-dutch.aspx