Patanjali Jooga Suutrad Estonian

Patanjali Jooga Suutrad

Patanjali suutrate kommenteerimiseks koostas Alice Bailey (AAB) oma versiooni jooga-suutratest. Ta väidab küll, et selle sõnastuse edastas talle Tiibetlane, keda tuntakse ka DK-na (deshifreeritult Djwhal Kuhl). Teos ilmus 1927.a.

Sissejuhatus

Eessõnas oma raamatule “Hinge valgus”, ütleb Alice Bailey: “Kolm raamatut peaksid olema igal õppuril käepärast: Bhagavad Gita, Uus Testament ja Jooga-suutrad. Nendes kolmes raamatus on esitatud täielik pilt hingest ja selle avanemisest.”

Uus testament ilmus eesti keeles 1739.a., Bhagavad Gita on antud välja vähemalt kolmes tõlkes, kuid mida kujutavad endast Jooga-suutrad?

Joogal on väga mitmesuguseid variante. Igal aastal ilmub vastavatesse ajakirjadesse ja laternapostidele mõni uus ja seniolematu “jooga”. Kõik need joogad on võrdselt head, kui pole tegemist sharlatanlusega. Nad algavad ühest allikast ja suubuvad samasse Kõiksusse. Sõltub eelkõige hinge tüübist ja temperamendist, missugune jooga kellelegi sobib. Käesolev teos – Jooga-suutrad – esitab raja-jooga (hääldada raadzha – “kuningas”) põhimõtted.

Traditsioon ütleb, et Jooga-suutrad pani kirja mees nimega Patanjali, kes elas Indias arvatavasti mõnisada aastat enne Kristust.. Enne teda olid need laused või aforismid juba sajandeid liikunud suulises pruugis. Kirjaoskus oli tollal väheste privileeg ja teadmisi anti edasi suuliselt – õpetajalt õpilasele. Päheõppimise hõlbustamiseks anti lausetele lühike ja tabav kuju, mis otsekohe pidi meelde tuletama kõik õpitu. Kuna aga kaasaja eurooplasel puudub vastav taust, on suutrate täielikuks mõistmiseks vaja kommentaare. (Kui võtame võrdluseks mõne kujundliku vanasõna, näiteks “Nälg on parim kokk”, siis on ka siin arusaamiseks vajalik selgitus või vähemalt järelemõtlemise aeg.) ...

Üldised mõisted

1. JOOGA
 Nüüd kõneleme joogast ehk Ühtsuse Õpetusest.

2. KESKENDUMINE
 Jooga tähendab keskendumist, mille tulemusena saavutatakse kontroll mõtete uitamise üle.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.


Patanjali Jooga Suutrad: Ühtsuse lõimed

 I osa - Mõtisklemine [kontemplatsioon]
 II osa - Vaimsed õpetused
 III osa - Jumalikud jõud
 IV osa - Teostumine

Enne vaimsete tekstide lugemist on kombeks puhastada meel segavatest mõtetest, rahustada hingamine ja puhastada süda.

Esimene osa
MÕTISKLEMINE [KONTEMPLATSIOON]

1.1 Niisiis, õpetus Ühendusest.
1.2 Ühendus hoiab vaos meelele omaseid mõttevoole.
1.3 Siis on nägija omaenese loomuses.
1.4 Vastasel korral on ta samasugune, nagu mõttevoolud.
1.5 Mõttevoole on viit liiki, piinavad ja mittepiinavad.
1.6 Õige teadmine, vale teadmine, kujutlus, uni ja mälu.
1.7 Õige teadmine on järeldus, tava ja ehtne tajumus.
1.8 Vale teadmine on võltsid, petlikud, ekslikud arvamused või arusaamad.
1.9 Kujutlus tekib sisutühja sõnalise teadmise tulemusel.
1.10 Sügav uni on tühjusel põhineva meele teisenemine.
1.11 Mälu ei lase meelelistel muljetel põgeneda.
1.12 Mõttevoolusid kontrollitakse harjutamise ja kiindumatusega.
1.13 Harjutamine on püüe säilitada muutumatust.
1.14 Harjutamine annab tulemusi, kui sellega tegeletakse pika aja jooksul innukas pühendumuses ja vaheaegadeta.
1.15 Nähtava ja nähtamatu suhtes soovideta olemine annab valdamise teadvuse.

You have access to this content Download from YSP Archive.