HRIH

 

Yoga Sutras of Patanjali Serbian

Patanjđali Izreke o Jogi

Deset knjiga predavanja Oshoa o Patanjđalijevim Joga sutrama.

Prevod, lektura, korektura i napomene: Ivan Antić i Ivana Beker.

Sankhya je teorijska praosnova svakog učenja o čovekovom oslobođenju. Joga sutre su Sankhya u praksi i iznose jedinu pravu suštinu meditacije.

Patanjđalijeve Joga sutre su "Biblija za meditante", apsolutno neophodne svakome ko namerava da medititra, ko već medititra i onome ko misli da je već savladao meditaciju. Samo ovde može saznati suštinu i svrhu prave meditacije.

Joga sutre su najznačajnije delo na svetu koje iznosi ljudsku suštinu i praksu za njenu aktuelizaciju. Nigde nije tako objektivno i precizno u reči pretočena suština ljudskog duha i svrha ljudske egzistencije kao u teorijskim postavkama Sankhye, i nigde nije tako precizno dato rešenje za ostvarenje smisla egzistencije u samom čoveku kao što je to učinio Patanjđali u Joga sutrama. Od svih sistema koji pokušavaju da promene i usavrše samog čoveka, a ne bave se vanjskim promenama, Patanjđalijeva Joga, koja se zashiva na Sankhyi, je najobjektivnija i najčistija od svih skretanja u vanjske projekcije, u simbolično, mitološko i ritualno. To je čista nauka Duha primenjena u čoveku.

I,1: atha yoganusasanam
Neka bi se upravo ovo što sada (sledi uzelo za) jogisticko učenje.

I,2: yogascittavrttinirodhah
Yoga je u obustavljenosti (zamućujucih partikularnih) >>obrta u s-vesti<< (cittavrtti)

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Direct Download (zip). 

You have no access to this content YSP Archive; In preparation

http://hrih.net/yoga-sutras-serbian.aspx