Patanjali Yoga Sutraları Turkish

Yoga Sutraları

Başlangıç bölümümüzde Yoga Sutralar ile ilgili genel bilgi ve esaslar bulunmaktadır Türkçe’leştirilmiş Yoga Sutraları madde madde yorumlarını da yapacağız vereceğiz.

GÜÇLER VE RUHSAL ÖZGÜRLÜK

Önce bütünlüğü bozmadan sutraları tam olarak verelim daha sonra yorumları yapacağız.

SUTRA

I. bölüm:

Konsantrasyon ve ruhsal hayatta kullanılışı:

1- Burada konsantrasyon ve yoga açıklanmaktadır.

2- yoga, zihinsel bilinç akımının ( Çitta ) karmaşaya ( Vritti ) girmesine engel olmaktan ibarettir.

3- O durumda ( konsantrasyon yapıldığında ) uygulayıcı ( Pruşa-ruh ) kendine özgü  ( değişmez     hal)     halde bulunacaktır.

4- Diğer durumlarda ( konsantrasyon haricinde) uygulayıcı ( ruh) karmaşa ile özdeşleşecektir.

5- beş türlü karmaşa vardır bunların bazıları ıstıraplı bazıları ıstırapsızdır.

6- bunlar şöyle sıralanır: doğru bilgi,  ayırt edememe, sözel yanılgı, uyku ve hatırlama

7- ölçütler şunlardır: doğrudan algılama, sonuç çıkarma, bilgi ile tanıklık.

8- Ayrıt edememe, reel evrene dayalı olmayan yanlış bilgidir.

9- sözel yanılgı, hiçbir realitede karşılığı olmayan kelimelerden kaynaklanmaktadır.

10- Uyku, insana boşluk duygusu veren bir Vritti'dir.

11-  algılanan nesnelerin Vritti'leri kaybolmadığı ( fakat izlenimler aracılığı ile bilince ulaştıklatı ) zaman hatırlama olayı oluşur.

12- bunun kontrolü ( frenleme) pratikle ve barşılık beklememe yoluyle meydana gelir.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.


Patanjali'nin Yoga Sutraları

Ben bu kitapları Djwhal Khul'un Sanskritçe'den İngilizce'ye yaptığı çeviriden Türkçeye çevirdim. Bu kitapların Alice Bailey tarafından yapılan yorumlarını İngilizce olarak okumak isterseniz netnews.org adresine uğrayabilirsiniz. Yoga Sutra'ları daha anlaşılır kılmak için eski eğitmenim Ersin Ananda'nın yapmış olduğu revizyonlar için kendisine teşekkür ederim. Patanjali'nin Yoga Sutra'ları Türkçe kitap olarak da satılmakta. İlgilenenler için kitap bilgilerini de veriyorum: Patanjali, Içsel Özgürlüğün Yolu (Yoga-Sutra), Arıtan Yayınevi. Kitapevlerinde bu kitabı bulamayanlar, kitabı ideefixe.com adresinden ısmarlayabilirler. Yoga hakkında bilgi sahibi olmak, ücretsiz türkçe Yoga kitaplarını okumak ve İstanbul'daki Yoga Merkezleriyle ilgili bilgilere ulaşmak için Yoga Merkezi'ne uğrayınız.

1.KİTAP - BİR OLMA MESELESİ

1. Om. Aşağıdaki talimatlar Bir olma ilimiyle ilgilidir.

2. Bu bir olma (Yoga) psişik doğanın itaat ettirilmesiyle ve chitta'nın (aklın) dizginlenmesiyle elde edilir.

3. Bu amaca ulaşıldığında, Yogi kendisini gerçek benliğiyle bilir.

4. O ana dek, içsel varlık kendisini biçim ve aktif gelişimlerle tanımlamıştı.

5. Aklın 5 durumu vardır, zevk ve acıya tabiidir; acı verirler ya da vermezler.

6. Bu gelişimler (aktiviteler) doğru bilgi, yanlış bilgi, hayal, pasiflik (uyku) ve hafızadır.

7. Doğru bilginin temeli doğru algılama, doğru yere adanma ve doğru şeye tanıklık etmedir.

8. Yanlış bilgi ise varlığın durumunu değil biçimi temel alır.

9. Hayal, gerçekte varolmayan imajlardır.

10. Pasiflik (uyku), vritti'lerin (5 duyunun algılamalarının) uyuşuk halini temel alır. (Uyku, duyuların algılamamalarını temel alır.)

11. Hafıza, şimdiye dek bilineni devam ettirir.

12. İçsel oluşum olan akla ait bu gelişimlerin kontrolü yorulmaz bir gayret ve bağımlı olmama ile birlikte gelir.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.